КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ

Частен Транспортен Колеж организира широк спектър от квалификационни курсове в работно и извънработно време (след 16 часа), насочени към летателен, технически, оперативен и търговски авиационен персонал, в рамките на одобренията си като:

  1. Организация за летателно обучение (Сертификат BG/ATO-03) съгласно Part-FCL
  2. Организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване (Сертификат BG.147.0001/28.05.2015) съгласно Part 147 на Европейската агенция за безопасност на въздухоплаването (EASA);
  3. Авиационен учебен център по Наредба №27 към Закона за гражданското въздухоплаване (Сертификат ТС 014) от ГД Гражданска въздухоплавателна администрация (ГВА) при Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения;
  4. Организация за професионално образование и обучение - колеж (Сертификат  РД14-108/05.07.2004по Закона за професионалното образование и обучение  за провеждане на квалификационни курсове в областта, обхваната от сертификата и не попадащи към сертификатите в т.1 и т.2;
 

 

✓